Małopolska Tour

Małopolska Tour 2023

Plakat wydarzenia. Na zdjęciu uśmiechnięta rodzina na rowerach.

Klucze

Pustynia Błędowska

20 sierpnia 2023

- Bicykl Show

- Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

- blender bike

- slote cars

- strefa wystawiennicza z warsztatami i prelekcjami

- konkursy z nagrodami

- pokazy dirt jumpingu

Plakat wydarzenia. Na zdjęciu uśmiechnięta rodzina na rowerach.

Wadowice

3 września 2023

- Bicykl Show

- Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

- blender bike

- slote cars

- strefa wystawiennicza z warsztatami i prelekcjami

- konkursy z nagrodami

- iluzje Adriana Pruskiego