Małopolska Tour

Małopolska Tour 2022

Plakat wydarzenia - Małopolska Tour 2022

Tarnów

21 sierpnia 2022

- pokazy dirt jumpingu
- pumptrack
- Bicykl Show
- Akademia Bezpiecznego Rowerzysty
- blender bike
- slote cars
- strefa wystawiennicza z warsztatami
   i prelekcjami

Plakat wydarzenia - Małopolska Tour 2022

Oświęcim

11 września 2022

- Bicykl Show

- Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

- blender bike

- slote cars

- strefa wystawiennicza z warsztatami i prelekcjami